Xử lý các vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Vẫn còn khoảng 1.000 hồ sơ giao dịch, mua bán đất bằng giấy viết tay nằm trong quy hoạch dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa có phương án xử lý bồi thường, hỗ trợ.

Cụ thể, đối với trường hợp chưa xác nhận nguồn gốc đất, chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND huyện Long Thành chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Sơn khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất, nhà cửa và lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong tháng 3/3021.

Trường hợp 1.000 hồ sơ giao dịch, mua bán giấy tay, UBND huyện Long Thành rà soát, phân loại theo từng nhóm, căn cứ các chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định hiện hành để xử lý bổi thường, hỗ trợ các hộ dân theo quy định. Có khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

Đối với 83 ngôi mộ vắng chủ, UBND huyện Long Thành chủ trì phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ, tổ chức di dời ra khỏi khu vực quy hoạch dự án tránh thất lạc, nhầm lẫn, ghi chú cụ thể kèm theo sơ đồ vị trí từng ngôi mộ tại vị trí cũ và vị trí mới sau khi di dời.

Thanh Nga