Xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch

Nguồn : Thời Đại

Tại phiên giải trình 'Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội' ngày 16/9, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã kiến nghị, xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, trong giai đoạn 2011-2020, ngành điện đã thực hiện 2 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, gồm Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Hiện nay, các cơ quan đang triển khai lập Quy hoạch điện VIII. Việc xây dựng, thực hiện các quy hoạch điện thời gian qua góp phần thực hiện phát triển ngành điện một cách bài bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tại phiên giải trình “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội” hôm nay.

Bên cạnh một số kết quả ấn tượng, ông Thanh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành điện như: Việc xây dựng, ban hành chính sách còn chưa đồng bộ với quy hoạch, điển hình là các dự án điện mặt trời, trong nhiều năm không phát triển nhưng khi có chính sách giá khuyến khích năng lượng tái tạo thì chỉ trong thời gian ngắn đã có sự phát triển bùng nổ, vượt xa quy hoạch.

Trước nguy cơ Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức thiếu điện giai đoạn 2021-2025, theo ông Thanh, cần xây dựng được một quy hoạch điện lực có tầm nhìn dài hạn, tính dự báo chính xác cao, giải quyết được các vấn đề của thực tiễn là vấn đề cấp thiết.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề nghị cần rà soát, hoàn thiện các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng. Đổi mới chính sách tài chính theo hướng khuyến khích, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; khuyến khích các dự án đầu tư năng lượng theo hình thức đối tác công tư. Có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư các dự án điện; tạo sự minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

Về giá điện, cần đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh; cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ; cơ chế đấu thầu, đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp. Đặc biệt là trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

"Xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch do thị trường quyết định; không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền", ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Đối với nhiệt điện, khuyến khích các dự án nhiệt điện đồng bộ từ khâu cung ứng, lưu trữ nhiên liệu và xây dựng nhà máy trên cơ sở giá bán điện xác định thông qua đấu thầu. Phát triển nhiệt điện than ở mức hợp lý.

Thanh Thư