Xem xét di dời Trạm Khí tượng Cam Ranh

Nguồn : Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì xem xét di dời Trạm Khí tượng Cam Ranh đến vị trí mới theo đề nghị của UBND TP. Cam Ranh.

Không còn phù hợp quy hoạch

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng Trạm Khí tượng Cam Ranh (địa chỉ số 1968 đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc) thuộc Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ là 1 dãy nhà cấp 4 đã cũ, có chung tường rào với công trình mở rộng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cam Ranh. Bà Nguyễn Thị Thoa - Trạm trưởng Trạm Khí tượng Cam Ranh cho biết, trước đây, khu đất của KBNN Cam Ranh có nhà hiện trạng 2 tầng kể cả mái nhà làm ít nhiều ảnh hưởng đến số liệu quan trắc của trạm và hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. Hiện nay, KBNN Cam Ranh xây dựng công trình có quy mô 3 tầng thì càng ảnh hưởng nhiều hơn đến số liệu quan trắc của trạm. Vì vậy, trạm đã có văn bản đề nghị UBND TP. Cam Ranh xem xét giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khu vực Trạm Khí tượng Cam Ranh.

Sau khi nhận được văn bản nêu trên, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra việc xây dựng công trình của KBNN Cam Ranh và vị trí của Trạm Khí tượng Cam Ranh. Qua kiểm tra, đối chiếu quy hoạch và các quy định pháp luật, UBND thành phố nhận thấy, theo đồ án quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 323 ngày 2-2-2016, vị trí khu đất xây dựng công trình của KBNN Cam Ranh và khu đất của trạm khí tượng thuộc quy hoạch đất công cộng, hỗn hợp (dịch vụ, văn phòng, thương mại, nhà ở...). Ngoài ra, căn cứ theo đồ án quy hoạch nêu trên có quy định một số chỉ tiêu sử dụng đất như sau: mật độ xây dựng 30-40%; tầng cao nhỏ nhất 1 tầng và tầng cao lớn nhất 5 tầng. Như vậy, công trình đang xây dựng của KBNN Cam Ranh có quy mô 3 tầng, mật độ xây dựng 28,8% là phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Trạm Khí tượng Cam Ranh mặc dù đã được xây dựng từ trước nhưng hiện nay không còn phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vị trí công trình của trạm khí tượng nằm trong khu dân cư có các công trình xây dựng hiện hữu, giáp đường Hùng Vương (Quốc lộ 1) có mật độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, không đảm bảo trong quá trình thực hiện quan trắc các số liệu khí tượng, thủy văn cũng như không đảm bảo hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn theo quy định.

Sẽ di dời đến vị trí mới

Theo ông Nguyễn Bình Nam - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh, UBND thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo việc di dời trạm khí tượng ra vị trí khác, không nằm trong khu dân cư để đảm bảo phù hợp về hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn theo quy định phục vụ việc quan trắc các số liệu khí tượng, thủy văn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT đã có văn bản đề nghị UBND TP. Cam Ranh xác định vị trí ranh giới cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất của khu đất và quy hoạch tại vị trí Trạm Khí tượng Cam Ranh, đồng thời đề xuất vị trí mới phù hợp. Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ và Trạm Khí tượng Cam Ranh cung cấp hồ sơ, nguồn gốc đất vị trí cũ và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (quy mô, diện tích…), vị trí phù hợp để di dời (nếu có)… Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến về việc di dời và đề xuất vị trí mới phù hợp với quy hoạch được duyệt; Sở Tài chính có ý kiến về việc xử lý tài sản công tại khu đất vị trí cũ khi di dời.

THÁI THỊNH