Xe thiết giáp Lữ đoàn cận vệ

Nguồn : QĐND

Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân năm 2022 là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ''Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông''.

Các đơn vị tham gia hội thi đã tích cực chuẩn bị tốt các nội dung theo đúng quy chế, chủ động sửa chữa, đồng bộ các xe thiết giáp, giới thiệu nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia thi bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân giới thiệu tới bạn đọc ngày thi của Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu), một trong 27 đơn vị tham gia Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân năm 2022.

Thí sinh thực hiện kiểm tra khoang máy trên xe thiết giáp tại khu vực thi xe tĩnh.

Ban giám khảo và chỉ huy Lữ đoàn 144 kiểm tra phương tiện trong khu vực thi xe tĩnh.

Phần thi vượt vật cản nước là nội dung quan trọng nhất đối với xe thiết giáp BTR - DM2.

Các phương tiện của Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, Lữ đoàn 144 thực hành các bài kiểm tra.

Các kíp xe rời khu vực thi xe tĩnh để thực hành các bài kiểm tra lội nước và cơ động đường trường.

TUẤN HUY (thực hiện)