Văn phòng T.Ư Đảng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nguồn : Đảng Cộng Sản VN

Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn: baodauthau.vn)

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2924-QĐ/VPTW ngày 03/8/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thanh lý 09 xe ô tô cũ do Cục Quản trị T.26 quản lý, sử dụng;

Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng. Địa chỉ: Số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

2. Thông tin tài sản đấu giá: 09 xe ô tô diện thanh lý tại Đà Nẵng như sau:

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc xử lý tài sản theo quy định.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc bán đấu giá tài sản;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập...

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổng hợp ngân sách, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng (tầng 2 nhà C, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).

- Số điện thoại: 080.42607/ 091.3003.919.

- Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và CMND.

(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết và đăng ký tham gia./.

Lưu ý: Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Đà Nẵng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Hội đồng bán đấu giá không hoàn trả hồ sơ cho những đơn vị không được lựa chọn.