Trung Quốc phóng tên lửa đẩy thế hệ mới

Nguồn : Tin Tức TTXVN

Ngày 2/4, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng một tên lửa đẩy thế hệ mới, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo định trước.

Tên lửa TL-2 Y1 và được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc chiều 2/4.

Chuyến bay của vệ tinh sẽ xác minh chương trình tổng thể của tên lửa và sự phối hợp giữa các hệ thống, đồng thời thu thập các thông số của môi trường bay.

Vệ tinh sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm hình ảnh viễn thám và các xác minh kỹ thuật khác.

TTXVN/Báo Tin tức