TP.HCM: Tổ chức đấu thầu chọn đơn vị khai thác hàng loạt các tuyến xe buýt

Nguồn : Dân Sinh

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, sẽ mở các gói thầu lựa chọn các doanh nghiệp vào khai thác hàng loạt tuyến xe buýt mới và hiện hữu.

TP.HCM: Tổ chức đấu thầu chọn đơn vị khai thác hàng loạt các tuyến xe buýt

Ngày 9/7, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, đã giao Trung Tâm Quản lý Giao thông công cộng xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị đủ năng lực cung cấp sản phẩm dịch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2020. Ngoài các doanh nghiệp vận tải và các hợp tác xã xe buýt đang khai thác tuyến hiện hữu, các doanh nghiệp vận tải khác cũng có thể tham gia đấu thầu để khai thác các tuyến xe buýt.

Cụ thể, đợt 1, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai tổ chức đấu thầu trên 4 tuyến xe buýt có trợ giá gồm các tuyến số 1, 5, 65 và 152 theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới tại Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng đang gửi Sở Tài chính thẩm định lần 2 dự toán gói thầu.

Tiếp đó, trong đợt 2, sẽ đấu thầu hai tuyến số 4 và 43; Đợt 3 sẽ là 15 tuyến được lựa chọn đấu thầu, trong đó có 9 tuyến hiện hữu là tuyến số 6, 29, 47, 52, 57, 66, 68, 78, 141 và 6 tuyến mới gồm các tuyến M03, M11, M12, 67, 92, 97.

Trong đợt 4, sẽ có 10 tuyến trong đó có 6 tuyến hiện hữu và mở 4 tuyến mới là M04, M06, M08, 98; Đợt 5 sẽ lựa chọn đấu thầu 9 tuyến xe buýt; Đợt 6 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 7 tuyến, trong đó có những tuyến mới như tuyến M01, M07, M09, M10.

Theo Sở Giao thông vận tải, từ đợt 1 đến đợt 5 dự kiến đấu thầu trong quý III-2020. Riêng đợt 6, dự kiến đầu thầu trong quý I-2021.

Nguyễn Tiến