TP Hồ Chí Minh có 104 kỹ sư ngành điện đạt chứng chỉ ASEAN

Nguồn : Nhân Dân

Ngày 23-10, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) phối hợp tổ chức trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 70 kỹ sư là cán bộ, kỹ sư công tác tại Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Một nữ kỹ sư ngành điện nhận chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Đăng bạ kỹ sư ASEAN là một trong những chương trình của Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của EVNHCMC giai đoạn 2016-2020. Để các cán bộ, kỹ sư đạt được tiêu chuẩn này, EVNHCMC tổ chức đào tạo, bồi huấn và tạo điều kiện để các kỹ sư tham gia các dự án quan trọng, qua đó nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm, hội đủ điều kiện để được Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN phê chuẩn công nhận là kỹ sư ASEAN.

Trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các kỹ sư ASEAN sẽ thông qua các công nghệ, chương trình để tiếp thu và ứng dụng, khai thác hiệu quả các công nghệ mới, hiện đại đang được triển khai và sẽ tiếp tục được phát triển trong xu hướng chung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hiện nay, EVNHCMC được công nhân 104 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, trong đó, năm kỹ sư được trao chứng nhận năm 2017, 2018 là 29 kỹ sư và năm 2019 là 70 kỹ sư được công nhận.

Đây là đội ngũ nhân lực sẽ tham gia vào các chương trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước, các hội thảo chuyên đề, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo chuyên ngành, để thường xuyên được cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm hoàn thiện năng lực chuyên môn của mình.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chức năng theo lĩnh vực của mình, đội ngũ này cũng sẽ lập kế hoạch để thành lập các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ ngoại ngữ (tiếng Anh), Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ, Câu lạc bộ nhà Quản trị trẻ;… nhằm tạo môi trường giao lưu, học tập cho các kỹ sư, cán bộ khác tại đơn vị.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế cũng là định hướng, mục tiêu của TP Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng xu hướng của thế giới.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh cũng xác định sáu ngành trọng điểm để đào tạo gồm: Công nghệ thông tin - Truyền thông - Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa và người máy, Y tế, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch.

QUANG QUÝ