TP HCM thông qua nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù

Nguồn : ANTT

Chiều 7/12, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

TP HCM thông qua nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù - Ảnh 1

Chiều nay (7/12), tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

HĐND TP giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND xem xét, quyết định.

Các nội dung này bao gồm: Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách TP hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

HĐND TP.HCM cũng giao UBND khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018.

Các đề án bao gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí; Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TP cũng phải khẩn trương nghiên cứu các đề án, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP trước tháng 6/2018.

Cụ thể, gồm: Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của HĐND cũng lưu ý UBND thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết của Quốc hội về cùng một vấn đề. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thì đề xuất HĐND TP xem xét, quyết định.

Trong quá trình xây dựng các đề án, UBND TP cũng này cần đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/1/2018.

Chiều cùng ngày, sau khi thông qua nghị quyết triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX đã bế mạc.

Trong bài phát biểu kết thúc 4 ngày làm việc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá năm 2017 bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn nhiều yếu kém như tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao, môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư thiếu cơ chế hấp dẫn...

Tình hình ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... của thành phố còn phức tạp.

Dự báo tình hình kinh tế 2018 sẽ phục hồi tốt khi có thêm động lực là các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, bà Tâm đánh giá và đề nghị UBND TP.HCM chú trọng giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực còn dồi dào trong nhân dân...

Đây cũng là cơ hội để thành phố tiếp tục được xem xét phân quyền, phân cấp mạnh hơn, thông thoáng hơn, đáp ứng cao hơn cho sự phát triển thành phố, bà Tâm nhấn mạnh.

Bảo Trâm (t/h)