TP HCM thi tuyển chức danh lãnh đạo: Nơi đông đảo, chỗ chưa có ai

Nguồn : NLĐ

Không có thí sinh đăng ký thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP HCM dù thành phố đã thay đổi đối tượng tham gia so với ban đầu.

Sau một thời gian thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn năm 2022, UBND TP HCM vừa có báo cáo tổng kết hoạt động này.

Theo đó, thành phố có 6 cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác thi tuyển 12 chức danh lãnh đạo, quản lý; một đơn vị là Viện Nghiên cứu phát triển đã tổ chức thi vòng 1 và đang chuẩn bị tổ chức thi vòng 2.

Cụ thể, Sở Y tế đã hoàn thành thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng tại 3 trường: Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung và Trường THPT An Nghĩa.

Sở Y tế tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM

UBND huyện Hóc Môn hoàn thành thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị và Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

UBND quận 1 hoàn thành công tác thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị.

UBND TP Thủ Đức hoàn thành công tác thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư pháp.

Sở Công Thương đã hoàn thành thi tuyển 4 chức danh: Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, cán bộ; Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố.

UBND thành phố nhìn nhận dù trong thời gian ngắn, các đơn vị đều tổ chức thành công kỳ thi. Riêng ngành Y tế thành phố, đây là lần đầu tiên có mô hình Giám đốc bệnh viện chuyên khoa không đòi hỏi phải có cùng chuyên khoa sâu của bệnh viện, cho thấy ngành Y tế sẽ tập trung quan tâm sâu hơn vào công tác quản lý bệnh viện.

Tuy nhiên, do lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, có nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký rất đông, nhưng cũng có vị trí không có thí sinh đăng ký hoặc chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi.

Đơn cử như chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt có đến 25 thí sinh thi tuyển; chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị quận 1 có 8 thí sinh thi tuyển. Đối với chức danh Giám đốc Trung tâm Thể dục, thể thao TP Thủ Đức chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi nên không tổ chức thi tuyển được.

Còn chức danh Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố ban đầu không có thí sinh đăng ký thi tuyển. Sau đó, UBND thành phố chấp thuận cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngoài phạm vi TP HCM quản lý được tham gia đăng ký thi tuyển nhưng cũng không có thí sinh đăng ký thi tuyển. Vì vậy, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố không tổ chức thi tuyển chức danh này.

Trong thời gian tới, UBND TP HCM đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành phố chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và tương đương trong năm 2023.

Bởi theo UBND thành phố, việc thí điểm thí tuyển đã tạo sự thay đổi lớn về nhận thức, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và giúp phát hiện, thu hút, lựa chọn người thực sự có năng lực phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức; góp phần thực hiện tốt quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đồng thời, việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý các cấp đã khắc phục tâm lý ngại khó khăn, thiếu chủ động, cục bộ, khép kín trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

PHAN ANH