Tổng thống Assad 'tâm phục, khẩu phục' trước nước cờ cao tay của ông Putin?