Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Nguồn : Kinh Tế Đô Thị

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Minh Hiền - Mỹ Hoa