Thưởng 43,5 tỷ đồng cho các địa phương đạt thành tích xây dựng NTM năm 2020

Hà Tĩnh dành 43,5 tỷ đồng khen thưởng cho các đơn vị đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu năm 2020. Ảnh: Thanh Nga.

Cụ thể, thưởng cho 2 huyện Đức Thọ và Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, mỗi huyện 10 tỷ đồng.

14 xã đạt chuẩn NTM gồm: Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Trà (huyện Hương Sơn); Hương Giang, Hương Xuân, Lộc Yên (huyện Hương Khê) và xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) được thưởng mỗi xã 1 tỷ đồng.

Đối với 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Ngọc Sơn, Thạch Long (huyện Thạch Hà); Sơn Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc); Ân Phú, Đức Lĩnh (Vũ Quang); Xuân Phổ (Nghi Xuân); Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Thạch Châu (Lộc Hà) và Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), mỗi xã được thưởng 500 triệu đồng

Việc khen thưởng đã khích lệ chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực hoàn thành, nâng cao các tiêu chí NTM. Ảnh: Thanh Nga.

Riêng 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) và Hương Trà (huyện Hương Khê), mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng.

Thanh Nga - Ngô Thắng