Thủ tục BHXH, BHYT được sử dụng nhiều trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nguồn : Tiền Phong

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau 6 tháng triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến nay đã có những kết quả tích cực, thể hiện mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, nhóm thủ tục về BHXH, BHYTcó tần suất thực hiện lớn và phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Kể từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có kể khai tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Khánh Chi