Thí sinh trên 27 điểm chưa đỗ nguyện vọng nào sẽ được xét tuyển bổ sung

Nguồn : QĐND

Tối 20-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về các trường hợp điểm cao nhưng không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng xét tuyển đại học nào.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: NAM DU.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ xét tuyển vừa qua, số thí sinh đạt từ 27 điểm thực (cho tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng không trúng nguyện vọng xét tuyển nào là 165 em. Trong số này có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội, bao gồm cả 61 em đạt từ 29,5 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ) nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào. Trong số 165 em đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, có 107 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất. Để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, đã trao đổi với một số trường đại học lớn. Các trường cho biết sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh thuộc đối tượng này.

MINH THU