Thế nào là 'khu vực khoáng sản ngập nước'?

Nguồn : TNMT

Tôi thấy trong các văn bản liên quan đến khai thác khoáng sản có một số thuật ngữ mà tôi không hiểu. Xin hỏi Báo Tài nguyên & Môi trường, 'trữ lượng địa chất được phép khai'; 'khu vực khoáng sản ngập nước' và 'Điểm mốc chính và điểm mốc phụ' là gì? Văn bản nào quy định cụ thể về những thuật ngữ này?Tôi thấy trong các văn bản liên quan đến khai thác khoáng sản có một số thuật ngữ mà tôi không hiểu. Xin hỏi Báo Tài nguyên & Môi trường, 'trữ lượng địa chất được phép khai'; 'khu vực khoáng sản ngập nước' và 'Điểm mốc chính và điểm mốc phụ' là gì? Văn bản nào quy định cụ thể về những thuật ngữ này?

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì vấn đề này được quy định như sau:

Trữ lượng địa chất được phép khai thác là trữ lượng khoáng sản địa chất đã điều tra, đánh giá hoặc thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận nằm trong khu vực được phép khai thác nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản.

Trong khi đó, căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT: Khu vực khoáng sản ngập nước là khu vực có khoáng sản nằm trong khu vực khai thác khoáng sản mà không thể tháo khô hoặc không sử dụng biện pháp tháo khô trong quá trình khai thác xác định trong nội dung dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ.

Bên cạnh đó, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư 02/2013/TT-BTNM có định nghĩa về “Điểm mốc chính và điểm mốc phụ” như sau:

- Điểm mốc chính là điểm mốc trắc địa được lập trong quá trình thăm dò, xây dựng cơ bản mỏ và có tính ổn định trong suốt thời gian khai thác.

- Điểm mốc phụ là điểm mốc trắc địa lập bổ sung nằm xen kẽ giữa các điểm mốc chính, không lưu giữ lâu dài nhằm đo đạc, thể hiện các yếu tố địa hình chi tiết thân khoáng sản phục vụ việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng.

Như vậy, bạn có thể tìm hiểu cụ thể về các định nghĩa trên tại Thông tư 02/2013/TT-BTNM quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.