Thành viên HĐQT Địa ốc Khang An bán cổ phiếu KAC không báo cáo

Nguồn : TBNH

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An.

Theo đó, phạt tiền 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 21-28/3/2017, bà Phan Thị Thu Thảo đã bán 172.630 cổ phiếu KAC của Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

P.L