Thanh tra cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam

Nguồn : Infonet

Thanh tra chính phủ chính thức công bố điều tra hãng phim truyện Việt Nam VFS khi phát hiện những 'mập mờ' trong quá trình cổ phần hóa

Theo VTC