Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Đồng Tháp

Nguồn : Thanh Tra

Ngày 10/8, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp.

Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: CN

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Tháp vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra.

Một số cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao, nhất là các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công tác tiếp công dân chưa thực sự được quan tâm; chất lượng xử lý đơn thư còn nhiều hạn chế như xác định chưa đúng thẩm quyền giải quyết, cập nhật số liệu chưa chính xác cũng như chưa tuân thủ đúng về trình tự thủ tục theo quy định… đã làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy định đã gây khó khăn cho công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả; công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chưa thể hiện đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành cũng như chưa phù hợp với sự phát triển của địa phương…

Tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra; xem xét từng trường hợp sai phạm cụ thể đế tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra cũng như tổ chức kiểm điểm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Trước mắt phải chấn chỉnh ngay việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, chấn chỉnh công tác lập quy hoạch ngành, trên cơ sở đó để có số liệu phục vụ cho công tác quy hoạch điều chỉnh quy hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối với những khó khăn trong việc thực hiện kết luận thanh tra, UBND tỉnh Đồng Tháp cần phối hợp với Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 3 tổng hợp, báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cảnh Nhật