Thanh Hóa: Trường THCS Lê Hữu Lập thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học

Nguồn : TBDN

Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo năng lực người học đã được trường THCS Lê Hữu Lập thực hiện trở thành kỹ năng có hiệu quả cao trong công tác dạy - học.

Trường THCS Lê Hữu Lập luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể sát sao của Huyện ủy, HĐND, Phòng GD&ĐT, sự đồng thuận của các tổ chức chính trị và nhân dân trong huyện. Đồng thời, nhà trường đã có được sự quyết tâm nhất trí đồng lòng của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học hướng tới phát triển năng lực của học sinh. Đội ngũ CBGVNV có chuyên môn vững vàng, ham học hỏi, có ý thức cao trong dạy học và đặc biệt có nhiều thầy cô giáo có bề dày kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thi, hội giảng các tổ chuyên môn chú trọng đến sự đổi mới có tính sáng tạo cao để từ đó khuyến khích sáng tạo, say mê trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường tăng cường công tác đúc rút kinh nghiệm dạy học thông qua viết sáng kiến kinh nghiệm. Triển khai công tác viết sáng kiến kinh nghiệm trong đơn vị trên cơ sở hội nghị khoa học trong Nhà trường. Các tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua dự giờ, thao giảng. Học hỏi kinh nghiệm trao đổi, soạn bài đặc biệt soạn giảng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

CBGVNV trong nhà trường luôn có sự đổi mới trong phương pháp dạy học và chất lượng dạy học tốt. Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm đã trở thành phong trào và có sự đầu tư. Nhà trường đã có trong tay đội ngũ giáo viên trẻ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng trưởng thành từ tổ chuyên môn.

Trong những năm học tới, nhà trường tiếp tục khẳng định và vươn lên bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Triển khai và thực hiện nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với năng lực học sinh; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy học; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục NGLL theo nội dung của phong trào" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục hướng nghiệp; đặc biệt chú trọng giáo dục giá trị, kĩ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh.

Đầu tư mạnh cho giáo dục chuyên sâu bằng cách nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình, chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp đặc biệt là kỳ thi HSG cấp tỉnh. Nâng cao thứ hạng của nhà trường bằng kết quả cụ thể qua từng kỳ thi HSG các cấp, phấn đấu xếp trong tốp 5 trường dẫn đầu kỳ thi HSG trong năm học; tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật, sử dụng kiến thức liên môn, tích hợp trong giáo viên và học sinh.

Văn Huy