Thái Nguyên có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Nguồn : Công Lý

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 567/QĐTTg về việc công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Phú Bình là một trong những huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phú Bình là huyện đầu tiên và là đơn vị thứ 4 của tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và Phổ Yên.

Qua 12 năm (từ năm 2011) thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện Phú Bình đã huy động được gần 5.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp gần 900km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cải tạo trên 210 công trình thủy lợi; lắp đặt, nâng cấp hơn 50 trạm biến áp và 500km đường dây điện; hệ thống nhà văn hóa xã, xóm cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân...

Năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Bình đạt cao nhất từ trước tới nay, với trên 715 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2021. Đến nay, huyện Phú Bình có 5 đơn vị đạt xã NTM nâng cao; 1 thị trấn đạt đô thị văn minh; 14 xã còn lại đạt tiêu chuẩn xã NTM giai đoạn 2021 - 2025…

Những kết quả trong xây dựng NTM gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất bền vững đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của một huyện thuần nông. Trong thời gian tới, Phú Bình tiếp tục đưa ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt vì mục tiêu hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục với một quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch

Nguyễn Liên - Quang Huy