Tạo đột phá trong chiến lược phát triển văn hóa, con người Thủ đô

Nguồn : Pháp Luật VN

Chương trình 06-CTr/TU đã tạo nên sự đột phá, bước tiến mới quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, con người Thủ đô trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị.

Cơ bản các chỉ tiêu đạt kết quả tốt

Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo Chương trình 06/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 06/CTr-TU) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 06/CTr-TU thời gian qua, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình từ nay đến cuối giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 2 năm qua (2021-2022), việc triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã có tác động tích cực đến đời sống Nhân dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, khẳng định ý nghĩa nhân văn, sâu sắc của Chương trình…

Việc triển khai Chương trình đã được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, ưu điểm nổi bật của Chương trình 06-CTr/TU là tạo nên sự đột phá, bước tiến mới quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, con người Thủ đô trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Đó là, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - là chương trình công tác lớn riêng về phát triển văn hóa của Hà Nội, qua đó xác định mục tiêu mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP với nền tảng là văn hóa và sáng tạo.

Bên cạnh đó là việc định vị thương hiệu mới, mục tiêu mới cho TP khi Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các “TP sáng tạo” của UNESCO trên lĩnh vực “thiết kế sáng tạo” với nền tảng là văn hóa và sáng tạo, một xu thế tất yếu của thời đại.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình 06-CTr/TU đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể thuộc 7 nhóm nội dung chuyên đề. Đến quý I/2023, cơ bản các chỉ tiêu thuộc các nhóm đạt kết quả tốt.

Tiêu biểu là nhóm chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có 4/5 chỉ tiêu vượt; nhóm chỉ tiêu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa có 2 chỉ tiêu đạt 100%; nhóm chỉ tiêu phát triển thể thao và nhóm chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đều có 3 chỉ tiêu, đã hoàn thành và hoàn thành vượt so với kế hoạch đề ra…

Hàng năm, trên địa bàn TP có 88% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 63% thôn (làng) đạt danh hiệu Làng văn hóa, có 72,5% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Kết quả công tác xây dựng các mô hình văn hóa ở hầu hết các quận, huyện, thị xã đã không còn chạy theo số lượng mà tập trung đầu tư, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng gắn với đời sống văn hóa cơ sở và phù hợp với nhu cầu của nhân dân.

Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, Hà Nội đã phân bổ tổng số 579 dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, trong đó, có 58 dự án cấp TP và 521 dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp quận/huyện.

Đối với du lịch, trong 2 năm qua, du lịch đã có sự phục hồi được đánh giá tốt, thu hút được lượng khách du lịch lớn. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững.

Học sinh Thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi với 264 học sinh đạt giải tại các Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; 144 huy chương, giải thưởng tại các kỳ thi cấp quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình 06/CTr-TU; đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình.

Tiếp tục huy động nguồn lực cho phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định, với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt, sự vào vào cuộc đồng bộ của các đơn vị của Hà Nội trong thực hiện, Chương trình 06-CTr/TU đã tạo ra diện mạo văn hóa mới cho Thủ đô. Hà Nội đã ban hành các Nghị quyết, các chính sách, đề án lớn để đầu tư cho văn hóa trong 2 năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Hà Nội tiếp tục lan tỏa tiêu chí về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh theo Chương trình 06-CTr/TU đến từng khu phố để nhân dân cùng tham gia xây dựng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong muốn Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu sâu sắc những nội hàm về văn hóa và cơ sở văn hóa để tiếp tục huy động nguồn lực cho phát triển, nhất là khi Hà Nội có bề dày lịch sử, văn hóa và kho tàng về tri thức.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU nhấn mạnh, sau hơn 2 năm triển khai, Chương trình đã tạo chuyển biến từ TP đến cơ sở trong phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động cụ thể hóa chủ trương, xây dựng mô hình văn hóa sáng tạo, phát huy một cách hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển hoạt động dịch vụ, thúc đẩy du lịch phát triển song song với việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bước đầu, TP Hà Nội đã huy động được các nguồn lực từ xã hội trong phát triển văn hóa. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa cũng có bước phát triển, nâng vị thế của Thủ đô lên một tầm cao mới…

Tuy nhiên, Phó Bí Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU cũng khẳng định, đây mới chỉ là kết quả bước đầu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã để thống nhất lại nhận thức và đề ra quyết tâm cao hơn nhằm tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch theo nội dung Chương trình 06-CTr/TU 6; gắn với thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

“Cần quan tâm thực chất, hiệu quả đến chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có 3 nhóm vấn đề về giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức các cấp. Các quận, huyện, thị xã, sở, ngành theo chương trình, đề án được phân công, tiếp tục rà soát, đánh giá, cần có giải pháp cụ thể đối với chương trình 06/CTr-TU”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Hoàng Nam