Sáu vị trí trong ngành Công an sẽ được mang hàm cấp tướng

Nguồn : Tin Tức TTXVN

Trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ được Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, trong đó có đề xuất bổ sung 1 vị trí mang quân hàm Thượng tướng, 5 vị trí mang quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính - Tư pháp (Bộ Công an), thành viên tổ soạn thảo dự án Luật cho biết: Tổng kết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 cho thấy, Luật Công an nhân dân đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc sửa đổi Luật lần này tập trung vào quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, cấp bậc hàm của chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân. Đồng thời, khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Sáng 27/5/2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bổ sung 5 vị trí mang cấp hàm Thiếu tướng, 1 vị trí cấp hàm Thượng tướng Công an nhân dân

Theo đó, dự thảo Luật Công an nhân dân đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 25 theo hướng quy định từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

5 vị trí được đề xuất bổ sung gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân, bảo đảm tương ứng với cấp bậc hàm của hiệu trưởng các Trường đại học trong Công an nhân dân; 1 trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 25.

Đáng chú ý, dự thảo lần này quy định 7 vị trí mang hàm Thượng tướng bao gồm: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Như vậy, dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đã đề xuất bổ sung thêm 1 vị trí mang hàm Thượng tướng trong Công an nhân dân là sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Căn cứ đề nghị sửa đổi, bổ sung, theo Bộ Công an, hiện nay, Bộ Công an có 1 Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này.

Thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác

Trong dự thảo Luật lần này cho thấy, quy định sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Luật Công an nhân dân.

Đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung lần này, tại Khoản 1, Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Giao Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung cũng quy định nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt; nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ…

Trung Nguyên/Báo Tin tức