Sắp diễn ra Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo năm 2018

Nguồn : Người Làm Báo

Tạp chí Người Làm Báo trân trọng thông báo Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo lần thứ VI - Năm 2018.

Thể lệ Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - Năm 2018:

Kế hoạch tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - Năm 2018:

PV