Quy định về giấy phép cho nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Nguồn : Xây Dựng

Ngày 12/3, Bộ Xây dựng có Văn bản số 33/BXD - HĐXD, gửi Cty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd hướng dẫn về giấy phép cho nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Quy định về giấy phép cho nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số DHI 180227 ngày 27/02/2018 của Cty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd về việc hướng dẫn giấy phép cho nhà thầu trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 148 Luật Xây dựng 2014, nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.

Như vậy, căn cứ quy định tại Khoản 21 và Khoản 24, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 về hoạt động xây dựng và hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng và nội dung Văn bản số DHI180227 ngày 27/02/2018 thì công việc mà Cty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd được giao thực hiện chỉ là cung cấp máy móc thiết bị không kèm theo dịch vụ lắp đặt và cũng không cung cấp thêm bất kỳ dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng thì không thuộc đối tượng áp dụng phải xin giấy phép hoạt động xây dựng.

Đoan Trang