Nhựa Tân Tiến bị phạt 60 triệu đồng

Nguồn : BizLIVE

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vưàban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến.

Nhựa Tân Tiến bị phạt 60 triệu đồng - Ảnh 1

Website của CTCP Nhựa Tân Tiến.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến, địa chỉ: 27 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, năm 2017.

BẢO NGỌC