Người dùng sẽ phải trả bao nhiêu tiền để được sử dụng phiên bản Facebook 'sạch'?