Ngành hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Nguồn : ICTNews

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành hải quan đạt 91%. Theo kế hoạch, toàn ngành sẽ tiếp tục tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11/2021, ngành hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 215/237 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện. Trong đó, có 209 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 88%.

91% thủ tục ngành hải quan đạt mức độ 3, 4. (Ảnh minh họa: Tổng cục Hải quan)

Theo kế hoạch, năm 2021, ngành hải quan tiếp tục tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cập nhật 26/26 dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đơn vị cũng đang phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính thực hiện tích hợp kỹ thuật và kiểm thử. Nhiều khả năng trong quý IV sẽ hoàn tất tích hợp tất cả 26 dịch vụ công trực tuyến này lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, đến hết năm 2021, dự kiến tổng số dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 98.

Song song với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến 30/11, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 235 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 4,5 triệu bộ hồ sơ của hơn 51.000 doanh nghiệp. Sau khoảng 6 năm vận hành chính thức, đến tháng 10/2021, số Bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần.

Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Đến ngày 30/11, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 453.098 C/O. Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 1,1 triệu C/O.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung.

Dự kiến Việt Nam hoàn thành giai đoạn kết nối thử nghiệm và kết nối chính thức trong năm 2021. Sau đó, sẽ chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022.

Duy Vũ