Nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021

Nguồn : Thanh Hóa

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, để thực hiện tốt 'mục tiêu kép' vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã thống nhất chỉ đạo điều chỉnh quy mô và một số nội dung so với kế hoạch để phù hợp với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Diễn tập động viên tiếp nhận quân nhân dự bị tại huyện Hậu Lộc.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình các cuộc diễn tập năm 2021 theo đúng ý định của ban chỉ đạo. Qua đó, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và Nhân dân địa phương, đồng thời đây cũng là dịp để hoàn thiện, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay.

Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có 8 huyện, thị xã tổ chức diễn tập, trong đó có 6 huyện diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) gồm Quảng Xương, Thường Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Quan Hóa và Hậu Lộc; thị xã Nghi Sơn diễn tập phòng chống cháy rừng; huyện Thạch Thành diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn. Trong giai đoạn chuẩn bị diễn tập, ban chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thị xã đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho huyện ủy, UBND, HĐND huyện ban hành hệ thống văn kiện diễn tập theo đúng quy định.

Quá trình thực hành diễn tập, khung tập các huyện, thị xã đã vận hành đồng bộ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện” theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Các hội nghị tiến hành đúng nội dung, quy trình, thời gian, phản ánh được tính chất, đặc điểm của từng trạng thái quốc phòng và cơ bản phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, bám sát được ý định đạo diễn. Các đồng chí tham gia khung tập đã nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan, vận hành hội nghị chặt chẽ, nghiêm túc; đề xuất các chủ trương, biện pháp trong hội nghị cơ bản sát với tình hình thực tế của từng tình huống. Ban chỉ đạo cấp huyện đã chỉ đạo sâu sát các xã tham gia diễn tập, chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện, kế hoạch, cơ sở vật chất, thực hành diễn tập theo đúng chỉ đạo.

Ở phần thực binh động viên quân dự bị, 6/6 huyện diễn tập KVPT đã huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị tiểu đoàn BB huyện đạt 100% quân số. Tổ chức tiếp nhận chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hành động tổ chức, chỉ huy, chỉ đạo; quá trình tiếp nhận chu đáo, chặt chẽ, an toàn, đảm bảo yếu tố bí mật.

Phần thực binh tình huống đánh địch vào làng, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch xâm nhập biên giới, các huyện đã thể hiện đúng nguyên tắc, đúng ý định của ban chỉ đạo, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và tài sản của Nhân dân. Các địa phương đã bảo đảm tốt công tác bảo đảm hậu cần trong trú quân, ăn nghỉ trong điều kiện dã ngoại và thực hiện đầy đủ “5K” trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối với công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Thạch Thành, mặc dù do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp không thể tập trung đông người để diễn tập thực binh, nhưng địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất, ở các khu vực diễn tập theo ý định của ban chỉ đạo diễn tập. Các phương án thực binh đều được xây dựng chu đáo, được kết cấu hợp lý, sát điều kiện thực tế ở địa phương, trong đó phát huy tốt vai trò của các lực lượng; đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở các cấp, vì vậy đã góp phần nâng cao khả năng vận hành và trình độ hiệp đồng trong xử lý tình huống do bão, lũ gây ra.

Cuộc diễn tập vận hành cơ chế phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 của thị xã Nghi Sơn là một nội dung không mới song để bảo đảm diễn biến hội nghị đúng kịch bản sát thực tế, ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện phương châm vừa tập vừa sửa sai cho từng đồng chí đảm nhiệm trên từng vai diễn. Trong vận hành cơ chế từ khâu luyện tập đến thực hành diễn tập đã vận dụng một cách linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, lý thuyết với thực hành, bám sát điều kiện thực tế tại địa phương. Nội dung tham luận theo vai tập đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, xác định tốt chủ trương giải pháp để tham mưu chỉ đạo, điều hành trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ cũng như chuẩn bị phương án khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định nhiệm vụ diễn tập KVPT, diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng chống cháy rừng cấp huyện, thị xã năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đồng thời xác định những chủ trương, biện pháp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ diễn tập, tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời thành lập các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương làm công tác chuẩn bị diễn tập từ việc xây dựng văn kiện, chuẩn bị địa điểm, xây dựng phương án, kịch bản và hướng dẫn tổ chức luyện tập. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, song với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã thống nhất chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung diễn tập để phù hợp với nhiệm vụ phòng chống dịch. Với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, các địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2021 theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo tỉnh và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người, vũ khí trang bị và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19”.

Thông qua diễn tập cấp huyện, thị xã năm 2021 là cơ sở để các địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện, thị xã, qua đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng KVPT; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh. Đồng thời, là cơ sở để các ban, ngành, đoàn thể vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, phối hợp chặt chẽ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 với phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện” để huyện là KVPT vững chắc, an toàn.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)