Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, bác sỹ Cu Ba đến Quảng Bình làm việc nhận lương 3.500USD

Nguồn : Lao Động

Con đỉa dài 15cm no máu nằm trong mũi bệnh nhi 9 tuổi; Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim; Bệnh viện Quảng Bình thuê ba bác sĩ Cuba lương 3.500 USD/người... là những tin chính có trong Một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Văn Thắng - Lệ Hà