Mỗi năm có hơn 10.000 hộ nông dân ở Bình Giang đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Nguồn : Hải Dương

Trong 2 ngày 25 và 26.5, Hội Nông dân huyện Bình Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Bình Giang chúc mừng thành công của Đại hội Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh do cơ sở cung cấp)

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Bình Giang đề ra mục tiêu có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. 50% số hộ đăng ký đạt được danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân huyện đề ra giải pháp phát động thực hiện phong trào gắn với việc đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ tại các địa phương.

Hội Nông dân huyện Bình Giang hiện có 32.758 hội viên sinh hoạt ở 16 cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hằng năm, trung bình có 13.883 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (vượt 18,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI). Qua bình xét, trung bình có 10.529 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (vượt 51,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI). Các cơ sở hội và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã đứng ra nhận hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ 697 hộ nghèo bằng nhiều biện pháp như hỗ trợ vốn vay với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, cây con giống trị giá 1,2 tỷ đồng, hơn 2.573 ngày công, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh...

HUYỀN TRANG