Lục Nam - Bắc Giang: Chủ tịch tỉnh yêu cầu đình chỉ hoạt động trạm trộn bê tông Đức Quân

Nguồn : TNMT

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đình chỉ ngay hoạt động của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân và yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng...

Trước đó, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải loạt bài viết liên quan đến việc trạm trộn bê tông Đức Quân của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam. Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 2038/UBND-TN ngày 27/06/2018, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Lại Thanh Sơn ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh kiểm tra, xử lý vụ việc.

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 04/05/2018 của UBND huyện Lục Nam, Báo cáo số 156/BC-TNMT ngày 20/06/2018 của Sở TN&MT về kết quả kiểm tra quản lý, sử dụng đất của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân trên địa bàn thôn Dăm, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Công ty Đức Quân ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đình chỉ ngay hoạt động của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân và yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật trong trường hợp tổ chức vi phạm không chấp hành.

Cùng với đó, Chủ tịch huyện Lục Nam kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan của phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vũ Xá, và trách nhiệm của UBND xã Vũ Xá tại thời điểm Công ty tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018.

Đồng thời kiểm tra làm rõ việc ông Nguyễn Văn Luân thuê đất, việc thực hiện hợp đồng thuê đất của ông Nguyễn Văn Luân và việc HTX khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn thuê lại đất, xử lý vi phạm theo quy định, thu hồi đất đã cho thuê trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm theo điều 64 Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam chỉ đạo chấm dứt ngay việc Ban lãnh đạo thôn Dăm và các cá nhân cho Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân thuê đất không đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/07/2018.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét thu hồi Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “lắp đặt trạm trộn bê tong thương phẩm phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh”. Kiểm tra đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Lục Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các yêu cầu trên.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.