Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 13/7 đến 14/7

Nguồn : Bnews

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 13/7 đến ngày 14/7.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 13/7 đến 14/7. Ảnh: Ngọc Hà-TTXVN

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 13/7 đến ngày 14/7 như sau:

NgàyĐiện lựcMã trạm BATên trạm BAGiờ BĐGiờ KT

13/07/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHQK Khu Phố Chợ Hòa Khánh T2 05:30
10:30

ĐL Sơn Trà EC53EEPQ Chợ Chiều 4 14:00
17:00

ED53EADJ CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (524965) 14:00
17:00

ĐL Cẩm Lệ VC53VT15 Thôn Túy Loan 05:30
10:30

VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 12:30
17:30

VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 12:30
17:30

VC53VVSM Phú sơn Nam 05:30
10:30

VC53VW17 KDC Khuê Trung T14 05:30
10:30

14/07/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 05:30
10:30

HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 05:30
10:30

HC53HHRP Đa Phước 2 05:30
10:30

HC53HHRQ Hòa Khánh 5 05:30
10:30

HC53HHRT Đa Phước 05:30
10:30

HC53HO17 Âu Cơ 05:30
10:30

HC53HO22 Đà Sơn 7 05:30
10:30

HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 05:30
10:30

HC53HO46 TBA LÊ A 05:30
10:30

HC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 05:30
10:30

HC53HR12 Đơn vị 14138 05:30
10:30

HC53HR24 Đa Phước 2T1 05:30
10:30

HC53HR25 Khu Gia Đình 532 05:30
10:30

HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 05:30
10:30

HD53HAED (815130) 05:30
10:30

HD53HAHR (841834) 05:30
10:30

HD53HAIE (882155) 05:30
10:30

HD53HAIN (885003) 05:30
10:30

HD53HAMI (912126) 06:00
17:00

HD53HAUR (941932) 05:30
10:30

ĐL Cẩm Lệ VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 05:30
10:30

ĐL Thanh Khê FC53FFNA Hà Huy Tập 2 05:30
10:30

BNEWS/TTXVN