Lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách

Nguồn : Đảng Cộng Sản VN

Sau khi xin ý kiến các Bộ: Y tế, Công an, Quốc Phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xin ý kiến để hoàn thiện kế hoạch tổ chức vận tải hành khách của 5 lĩnh vực.

Ảnh minh họa.

Tối 24/9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản kèm theo dự thảo để lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo dự thảo, về nguyên tắc chung, tại các nơi đang thực hiện chỉ thị 16 sẽ không tổ chức hoạt động vận tải khách (trừ các trường hợp được cấp có thẩm cho phép), tuy nhiên, sân bay, nhà ga đường sắt vẫn được hoạt động và tiếp nhận khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị 16.

Tại các nơi đang thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 được tổ chức vận tải khách theo mức độ hạn chế tỉ lệ % xe kinh doanh vận tải, hành khách của từng phương thức vận tải, trong khi ở các địa phương đang thực hiện mức độ bình thường mới sẽ tổ chức vận tải khách hoạt động bình thường với hai phương án được đưa ra. Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới: Tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường,…

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ GTVT đã có văn bản số 9842/BGTVT-VT gửi xin ý kiến Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc Phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch, Bộ GTVT đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch.

Bộ GTVT đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý trước 11h ngày 27/9 để tổng hợp, hoàn thiện.

Xem chi tiết văn bản kèm theo dự thảo lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực tại đây 2021-9-24-du-thao-ke-hoach-tiep-thu.docx

KC