Khánh Vĩnh: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Nguồn : Khánh Hòa

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trên địa bàn.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm rừng, phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các diện tích rừng đã bị chặt, phá, lấn chiếm trái pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân sống trong rừng, ven rừng... Công an huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật để răn đe, giáo dục... Các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể nhân dân sống trên địa bàn những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; vận động nhân dân không tham gia chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng; không tiếp tay cho các đối tượng phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tích cực tham gia bảo vệ rừng...

V.Thành