Khai giảng lớp bồi dưỡng các Ủy viên dự khuyết Trung ương

Nguồn : VTV

Sáng 14/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Khai giảng lớp bồi dưỡng các Ủy viên dự khuyết Trung ương - Ảnh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

20 học viên là các Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XII sẽ được bồi dưỡng, trang bị những kiến thức mới về lý luận, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, xây dựng lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Lớp học này thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng, đồng thời đề nghị các học viên coi thời gian học tập là cơ hội quý để giành tất cả công sức cho việc nghiên cứu, học tập, để đây thực sự là diễn đàn trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị lấy lớp học này như một hình mẫu về ý thức học tập, kỷ cương, kỷ luật, nội dung học tập cho việc triển khai tổ chức các lớp dự nguồn chiến lược trong thời gian tới và cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong cả hệ thống các nhà trường của Đảng.

Quang Đông, Tô Dũng (Ban Thời sự)