Infographic: Những điểm mới trong quy định tuyển sinh THPT Quốc Gia 2018

Nguồn : ĐS&PL

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 có nhiều thay đổi quan trọng mà thí sinh cần lưu ý như giảm điểm ưu tiên, mở rộng tuyển thẳng vào trường sư phạm...

Thu Hằng