Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH bằng căn cước công dân, ứng dụng VssID

Nguồn : Chính Phủ

Hướng dẫn các bước tra cứu mã số BHXH bằng căn cước công dân, ứng dụng VssID.

Hướng dẫn tra cứu mã số bảo hiểm xã hội bằng căn cước công dân

Bước 1: Truy cập vào website Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn chọn Tra cứu trực tuyến.

Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”, nhấn chọn “Tra cứu mã số BHXH”.

Bước 3: Nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH.

Nhập thông tin sau:

(1): Tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH;

(2): Số căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) của người cần tra cứu sô BHXH

(3): Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.

Bước 4: Tích chọn “Tôi không phải là người máy” và nhấn chọn “Tra cứu” để thực hiện yêu cầu tra cứu mã số BHXH.

Màn hình xuất hiện kết quả tra cứu mã số BHXH sẽ có dạng như sau:

Hướng dẫn tra cứu mã số bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID

Với ứng dụng VssID, cá nhân cần phải có mã số BHXH của mình để thực hiện đăng nhập hệ thống. Do đó, khi thực hiện tra cứu mã số BHXH trên VssID chính là tra cứu mã số BHXH cho người khác chứ không phải cho cá nhân đó.

Các bước thực hiện tra cứu mã số bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng cách điền tên đăng nhập là mã BHXH và mật khẩu.

Bước 2: Nhấn chọn “Tra cứu” để màn hình chuyển sang giao diện Tra cứu trực tuyến.

Bước 3: Tại giao diện Tra cứu trực tuyến, nhấn chọn ”Tra cứu mã số BHXH”.

Bước 4: Điền các thông tin do hệ thống yêu cầu và nhấn chọn “Tìm kiếm” để nhận kết quả tra cứu.