Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8

Nguồn : KTĐT

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 2865/QĐ-UBND về việc ban hành khung hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.

Điệp Quyên - Ngọc Minh