Hiệu quả từ xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh

Nguồn : QĐND

Giai đoạn 2018-2020, Binh chủng Công binh (CB) đã lựa chọn Lữ đoàn CB 7 (Quân đoàn 3) và Trường Trung cấp kỹ thuật CB xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật (CTKT) CB. Đến nay, cả hai đơn vị đều hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng điểm, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) CB, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Tham quan Lữ đoàn CB 7, Đại tá Lê Văn Quyên, Lữ đoàn trưởng giới thiệu: Từ năm 2018, lữ đoàn được Bộ tư lệnh CB và Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về CTKTCB. Tuy các mặt công tác của lữ đoàn hằng năm đều được trên đánh giá đạt kết quả cao, có mặt hoàn thành xuất sắc; thường xuyên là một trong những đơn vị dẫn đầu của quân đoàn về chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nhưng để xây dựng đơn vị điểm về CTKTCB, lữ đoàn phải tập trung khắc phục nhiều khó khăn, như: VKTBKT, nhất là trang bị, khí tài chuyên ngành CB đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp và chưa đồng bộ; hệ thống cơ sở kỹ thuật được đầu tư, song còn nhiều hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung; nhiệm vụ của lữ đoàn ngày càng phát triển, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất như phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục vật cản, xử lý bom, đạn, mìn... Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xác định, đây là cơ hội để đơn vị củng cố, nâng cao chất lượng CTKT, nhất là bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch của trên, Đảng ủy lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng điểm về CTKTCB, quán triệt đến chi bộ, tổ đảng. Lữ đoàn xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể, chặt chẽ, sát với thực tế của đơn vị; đồng thời, phân công người phụ trách, kiểm tra, theo dõi trên từng nội dung. Các cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường giáo dục, tuyên truyền, làm cho từng quân nhân nắm rõ nội dung, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ; xây dựng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động các tổ chức, ban, ngành vào cuộc và triển khai đồng bộ. Lữ đoàn giao Phòng Kỹ thuật là trung tâm phối hợp, hiệp đồng để triển khai toàn diện các nội dung CTKT. Trong xây dựng điểm, lữ đoàn xác định ưu tiên hàng đầu là công tác bảo đảm VKTBKTCB đầy đủ số lượng, đồng bộ, chất lượng cao cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị duy trì nghiêm giờ bảo quản VKTBKT hằng ngày, ngày kỹ thuật hằng tuần, hằng tháng; đồng thời có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn sử dụng hiệu quả ngân sách đầu tư, huy động hàng nghìn này công củng cố các hạng mục trong khu kỹ thuật; xây dựng phòng điều hành kỹ thuật; bổ sung trang thiết bị, mô hình phục vụ huấn luyện cho Trạm Bảo dưỡng-Sửa chữa tổng hợp; phòng huấn luyện chuyên ngành; bảo đảm an toàn kho tàng và hệ thống phòng, chống cháy, nổ. Công tác huấn luyện kỹ thuật được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chú trọng, làm tốt tập huấn cán bộ đầu năm và chuyển giai đoạn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành; huấn luyện tại chức và huấn luyện trực tiếp trong quá trình vận hành trang bị, khí tài CB. Đến nay, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lữ đoàn đã làm chủ khai thác VKTBKT, bao gồm các trang bị, khí tài CB đặc chủng, tiên tiến.

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh và các cơ quan kỹ thuật toàn quân tham quan phòng điều hành kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 7.

Sau khi tham quan kết quả xây dựng điểm CTKTCB của Lữ đoàn CB 7, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh khẳng định: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh CB đã đúng hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp, lựa chọn đơn vị để xây dựng điểm CTKTCB, trong đó lấy các đơn vị công binh chiến dịch làm cơ sở. Ở giai đoạn trước, binh chủng lựa chọn Lữ đoàn CB 550 (Quân đoàn 4), Lữ đoàn CB 31 (Quân chủng Hải quân) để xây dựng điểm CTKTCB và đều đạt kết quả cao. Giai đoạn 2018-2020, thành công trong xây dựng điểm CTKTCB của Lữ đoàn CB 7 và Trường Trung cấp kỹ thuật CB cho thấy hiệu quả nổi bật. Đó là nhận thức của các cấp ủy, chỉ huy và bộ đội nâng cao; tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được tăng cường; VKTBKT luôn được bảo đảm tốt về chất lượng, đủ về lượng và hệ thống cơ sở kỹ thuật từng bước hoàn thiện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật VKTBKT. Công tác quản lý, xây dựng chính quy kỹ thuật tiến bộ rõ rệt, bộ đội huấn luyện, học tập và làm việc khoa học, ngăn nắp, không chỉ ở đơn vị mà còn trên thao trường, công trường, trên đường hành quân, nơi trú quân tạm thời và bảo đảm an toàn mọi mặt.

Từ những kết quả xây dựng đơn vị điểm về CTKTCB, Binh chủng CB tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung mới, nhằm bảo đảm kỹ thuật tốt và làm chủ khai thác VKTBKT, khí tài CB tiên tiến, đặc thù, phù hợp với việc thực hiện các Đề án KA-10 và Đề án 08-KT về tổ chức ngành kỹ thuật theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Quá trình xây dựng điểm, Binh chủng CB và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Cơ quan CB các cấp nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy triển khai thực hiện đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường hoàn thành xây dựng điểm, tiếp tục duy trì tốt các nội dung, phát huy hiệu quả, nhân rộng đến các đơn vị CB toàn quân.

Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU - QUANG AN