Hạn chế tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát

Nguồn : LĐTĐ

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quản lý học sinh tại địa phương trong dịp hè 2023 về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó với thời tiết khắc nghiệt khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quản lý học sinh tại địa phương trong dịp hè 2023 về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước...

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Công văn số 1718/SGDĐT-CTTT-KHCN gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên về việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 và Công điện 779/CĐ-BGDĐT ngày 19/5/2023 của Bộ GD&ĐT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định (hạn chế việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát).

Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quản lý học sinh tại địa phương trong dịp hè 2023 về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó với thời tiết khắc nghiệt khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh trên địa bàn.

T.P