Hà Nội lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 2 theo từng môn học

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước thực hiện đổi mới chương trình, SGK. Cùng với các công đoạn chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ thì khâu chọn SGK có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố thành lập hội đồng lựa chọn SGK. Trên cơ sở này, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách để giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch, dự kiến đầu tháng 4/2021, thành phố Hà Nội sẽ ban hành quyết định lựa chọn SGK theo từng môn học. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 “Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông”, từ năm học 2021-2022, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thành lập hội đồng lựa chọn SGK để sử dụng tại các trường học trên địa bàn.

H.Thanh