Hà Nội có được phép 'cấm' công dân ghi âm, ghi hình tại nơi tiếp dân?