Hà Nội bố trí 850 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Nguồn : Lao Động

Tính đến ngày 30.6.2018, Hà Nội đã bố trí 850 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối TP Việt Trì (Phú Thọ) với huyện Ba Vì của Hà Nội. Ảnh: Baophutho.vn

Ban Dân tộc TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 145/BC-BDT với UBND thành phố về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 15.7.2016 của UBND thành phố về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020".

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án của kế hoạch 138 dự kiến là 2.324 tỷ đồng (224 dự án), gồm 7 lĩnh vực.

Trong đó có 8 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 56 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, 4 dự án nước sinh hoạt, 14 dự án văn hóa, 35 dự án trường học, 104 dự án giao thông 104 và 4 dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Riêng 69 dự án gồm các lĩnh vực: Y tế 1 dự án, giao thông 40 dự án, trường học 19 dự án, thủy lợi 9 dự án được đầu tư mức kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30.6.2018, tổng số vốn đã được bố trí là 850 tỷ đồng, còn lại 150 tỷ đồng được bố trí vốn trong 2 năm (2019 - 2020).

Từ kết quả kiểm tra, Ban Dân tộc thành phố đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch 138/KH-UBND để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu.

Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư đối với những dự án đang thực hiện dở dang, dự án đã hoàn thành quyết toán thiếu vốn, dự án phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương vùng dâm tộc thiểu số trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; có giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành Trung