Guinea Xích đạo sẽ sửa đổi luật dầu khí để thu hút đầu tư

Nguồn : PetroTimes

Guinea Xích đạo muốn đóng vai trò hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng châu Phi. Để đạt được điều này, các nhà chức trách nước này đã đẩy mạnh các sáng kiến nhằm thu hút các khoản đầu tư mới trong hai năm qua.

Gabriel Obiang Lima, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Hydrocacbon Guinea Xích đạo

Guinea Xích đạo sẽ sửa đổi luật dầu khí. Thông báo được đưa ra vào ngày 22 tháng 9 bởi Gabriel Obiang Lima, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Hydrocacbon, bên lề một hội thảo trên web do Phòng Thương mại Texas tổ chức.

Cải cách lập pháp này nhằm mục đích chủ yếu là thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của đất nước. Nhiệm vụ của nó là tạo ra một môi trường thuận lợi và hấp dẫn cho các công ty dầu khí nước ngoài. Mục tiêu của luật dầu khí mới là khuyến khích các khoản đầu tư ở thượng, trung và hạ nguồn của ngành, phù hợp với tham vọng trở thành trung tâm năng lượng khu vực của đất nước.

Ông Obiang Lima nói: “Chúng ta cần phải cạnh tranh hơn, giảm bớt các thủ tục hành chính, thúc đẩy thị trường tự do, cân bằng tỉ lệ nội địa hóa, tạo thêm việc làm và thực hiện các điều kiện thuế mới khuyến khích đầu tư nước ngoài”.

Lãnh đạo ngành năng lượng Guinea Xích đạo cũng nhắc lại tầm quan trọng của luật dầu khí mới đối với đất nước có tính đến thực tế của ngành và thúc đẩy tăng trưởng thông qua phát triển các dự án quy mô lớn. Ngoài ra, ông Obiang Lima nhấn mạnh rằng các đặc điểm cụ thể khác của dự án sửa đổi luật dầu khí Guinea Xích đạo sẽ được làm rõ trong Tuần lễ Năng lượng Châu Phi (AEW) sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 12 tháng 11 năm 2021 tại Cape Town.

Guinea Xích đạo nắm giữ khoảng 1,1 tỷ thùng dầu thô dự trữ.

Nh.Thạch

AFP