Dừng tổ chức Festival Huế 2020 để phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn : Xây Dựng

Ngày 01/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương dừng tổ chức Festival Huế 2020, nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng, du khách và nghệ sĩ tham gia lễ hội; tập trung cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Festival Huế 2020 dừng tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng, du khách và nghệ sĩ tham gia lễ hội, tập trung cùng cả nước tham gia chống dịch.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Festival Huế đã 2 lần dời thời gian tổ chức, lần này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/8. Tuy nhiên, đến nay dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại nên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương dừng tổ chức Festival Huế 2020 theo tinh thần Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng, du khách và nghệ sĩ tham gia lễ hội, tập trung cùng cả nước tham gia chống dịch.

Quyết định dừng tổ chức Festival Huế 2020 làm ảnh hưởng rất lớn đến công sức, nỗ lực cho công tác chuẩn bị, không chỉ của Ban tổ chức, mà cả với các nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, các đối tác thực hiện chương trình Festival Huế 2020 và các đơn vị du lịch trong, ngoài tỉnh.

Ban tổ chức Festival Huế cho biết: “Ban Tổ chức chân thành cảm ơn và ghi nhận những tình cảm, tâm huyết của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân dành cho Festival Huế, mong rằng công chúng, du khách, các nhà tài trợ, đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ và các đơn vị tham gia sản xuất chương trình, đồng cảm, chia sẻ với quyết định khó khăn này.

Ban tổ chức Festival Huế 2020 hứa sẽ nghiên cứu về kế hoạch điều chỉnh, để xác định thời gian tổ chức phù hợp và sẽ thông báo đến người dân và du khách”.

Trí Đức