Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học Châu Á

Nguồn : CAĐN

Đó là nội dung của hội thảo do ĐH Đà Nẵng tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10 với sự tham gia của các nhà khoa học, diễn giả, chuyên gia  trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham gia tại hội thảo.

Đó là nội dung của hội thảo do ĐH Đà Nẵng tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10 với sự tham gia của các nhà khoa học, diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế. Đây được xem là diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, ngành công nghiệp và học viện từ các tổ chức Châu Á, Châu Âu nhằm tạo ra môi trường khởi nghiệp sâu rộng trong SV của các trường ĐH Châu Á. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án HUB4GROWTH do ĐH Đà Nẵng làm chủ dự án dưới sự tài trợ của Cộng đồng Châu Âu, thời gian thực hiện 3 năm. Mục tiêu dự án nhằm hỗ trợ các trường ĐH ở Châu Á tăng cường năng lực về hợp tác giữa trường ĐH và doanh nghiệp với 2 nhiệm vụ: thành lập các trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp tại các trường ĐH Châu Á; đào tạo khoảng 20 cán bộ/trường ĐH về kiến thức và kỹ năng phát triển hợp tác với doanh nghiệp. Được biết, đây là dự án đầu tiên của Erasmus+ do một ĐH của Việt Nam làm chủ dự án với sự tham gia của 4 trường ĐH ở Châu Âu, 8 trường ĐH ở Châu Á và 4 Chamber of Commerce and Industry của 4 quốc gia Châu Á.

KHÁNH YÊN