Doanh nghiệp Long An được hoạt động trở lại với 50% lao động

Nguồn : VNEWS

Theo UBND tỉnh Long An, từ 15/9 - 15/10, các doanh nghiệp sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu được phép hoạt động trở lại với tối đa 50% lượng lao động so với điều kiện bình thường và chỉ được sử dụng lao động đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.