Doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn

Nguồn : Tài Chính

Một doanh nghiệp vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 30 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 22/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần (CTCP) Blue Point (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, CTCP Blue Point bị xử phạt với số tiền 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, trước đó, ngày 08/3/2021, CTCP Blue Point (chủ tài khoản số 068C039049 mở tại CTCP Chứng khoán Bản Việt), là cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (mã chứng khoán: VSE) đã thực hiện bán 27.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE, giảm từ ngưỡng 11% xuống ngưỡng 10%.

Ngày 17/3/2021, CTCP Blue Point đã thực hiện bán 87.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE, giảm từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%.

Tuy nhiên, đến ngày 14/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty này.

PV.