Đồ họa: 'Điểm danh' 12 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận

Nguồn : TT&VH

- Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và 2 Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận.

Đồ họa: 'Điểm danh' 12 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận - Ảnh 1

TTXVN